alt logo
  prázdný košík
ZÁKAZNICKÁ LINKA telefon

Valium Prodej

Valium Prodej

Co je Valium

Valium je běžně známý a (nad)užívaný lék, který patří do skupiny tzv. benzodiazepinů. Účinná látka léků se nazývá úplně stejně – diazepam – a účinkuje na centrální nervový systém. Benzodiazepiny v mozku zesilují účinek sloučeniny GABA, která má tlumivý efekt na přenos vzruchů mezi nervovými buňkami. To vysvětluje celkový tlumící účinek těchto léků.

Tento lék se používá k léčbě:

 • Nervové a svalové napětí,
 • Pocity úzkosti a strachu,
 • Potláčí křeče různého původu
 • Valium Prodej 10 mg
Zboží Dávka Množství Bonus Cena Objednat
valium 10mg 30 Tablet Kč 4522.44
valium 10mg 60 Tablet Kč 6636.48
valium 10mg 90 Tablet Kč 8188.56
valium 10mg 120 Tablet Kč 9446.28
valium 10mg 180 Tablet Kč 10944.84
valium 10mg 270 Tablet Kč 16002.48

Terapeutické indikace

Dospělí

Krátkodobá symptomatická léčba

 • závažných stavů úzkosti.

 • stavů úzkosti souvisejících s psychosomatickým, organickým nebo psychogenním onemocněním či poruchou.

 • svalové spasticity.

Premedikace v rámci předoperační přípravy

Adjuvantní terapie

 • abstinenčních reakcí u alkoholizmu.

 • terapie epilepsie.

Diazepam je určen pouze k léčbě závažných stavů, které jsou vysilující nebo způsobují těžké rozrušení pacienta.

Pediatrická populace (děti od 3 let)

 • krátkodobě k ovlivnění napětí a dráždivosti u vybraných případů cerebrální spasticity doprovázející dětskou mozkovou obrnu a febrilní křeče. Doba podávání přípravku má být co nejkratší

 • jako adjuvantní terapie ke zvládnutí svalových spasmů u tetanu.

 • premedikace v rámci předoperační přípravy.

Dávkování a způsob podání

Obecná doporučení pro dávkování

Léčba má být zahájena nejnižší doporučenou dávkou. Na začátku léčby má být pacient pravidelně sledován, v případě potřeby má být upravena dávka nebo četnost dávek, aby nedošlo ke kumulaci léčiva a předávkování.

Léčba má být co nejkratší. Přípravek je určen k léčbě přechodných stavů, kdy je předem zřejmé, že nebude nutné aplikaci poskytovat déle než 4 – 5 týdnů. Stav pacienta má být pravidelně hodnocen a na základě toho rozhodnuto, zda je třeba i nadále pokračovat v léčbě, zvlášť pokud je pacient bez příznaků.

Dospělí

Běžně se podává denní dávka v rozmezí 5 – 15 mg podle povahy a závažnosti onemocnění. Vhodné je zahájit léčení tabletou 5 mg na noc a je-li to nutné, doplnit ji dalšími dávkami ráno a v poledne. Podle potřeby lze denní dávku zvýšit až na 30 mg, není-li ospalost na překážku. Hospitalizovaným pacientům lze podle potřeby krátkodobě aplikovat i dávky vyšší (50 mg denně). Tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.

Kontraindikace

 • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku

 • Syndrom spánkové apnoe.

 • Těžká respirační nedostatečnost.

 • Myasthenia gravis.

 • Glaukom s uzavřeným úhlem.

 • Intoxikace alkoholem.

 • Současná léčba barbituráty nebo jinými látkami tlumivě působícími na CNS.

 • Těžká porucha funkce jater nebo ledvin.

 • První trimestr těhotenství a kojení.

Interakce

Alkohol

Během léčby se nedoporučuje pít alkoholické nápoje. Současné požití alkoholu může zesilovat tlumivý účinek diazepamu.

Látky tlumící CNS

Je třeba vzít v úvahu, že při současném použití antipsychotik (neuroleptik), hypnotik, anxiolytik/sedativ, antidepresiv, opioidních analgetik, antiepileptik, anestetik a antihistaminik se sedativním účinkem může dojít k zesílení centrálně tlumivého účinku.

U opioidních analgetik může také dojít k zesílení euforie a tím ke zvýšení psychické závislosti.

Interakce s jaterními enzymy

Látky inhibující některé jaterní enzymy mohou zvyšovat účinek diazepamu.

Další léky

Diazepam zvyšuje účinnost a toxicitu fenytoinu, tubokurarinu a galaminu, snižuje účinnost suxamethonia. Účinnost přípravku snižují psychostimulancia a fenobarbital. Současně podaná antacida a anticholinergika (antiparkinsonika) mohou snížit vstřebávání diazepamu po p.o. užití. Nevhodné je současné podávání tricyklických antidepresiv (nesnášenlivost).

Nežádoucí účinky

Únava, ospalost a svalová slabost jsou nejčastější nežádoucí účinky (obecně souvisí s dávkováním), které se převážně vyskytují na začátku léčby a s pokračujícím podáváním obvykle vymizí.

V souvislosti s podáváním benzodiazepinů jsou popsány paradoxní reakce jako neklid, agitovanost, podrážděnost, agresivita, bludy, záchvaty zuřivosti, noční můry, halucinace, psychózy, nevhodné chování a jiné poruchy chování.

Chronické užívání (i při terapeutických dávkách) může vést k rozvoji fyzické závislosti: přerušení léčby může mít za následek vznik abstinenčních příznaků nebo rebound fenoménu. Bylo také hlášeno zneužívání benzodiazepinů

Ataxie, dysartrie, nezřetelná řeč, bolesti hlavy, třes, závrať. Při terapeutických dávkách se může objevit anterográdní amnézie, riziko této reakce se při vyšších dávkách zvyšuje. Amnestické účinky mohou být spojeny s nepřiměřeným chování.

Valium cena

100-2mg tablet 9460,00 CZK

500-5mg tablet 14560,00 CZK

doprava výhody generická viagra sleva sleva

Bezpečnost

Způsoby dopravy

deutsche post
ups
royal mail
poste italiane

Způsoby platby

Mastercard
Visa
American Express
Bankovní převod

Zpravodajství e-mailem

Zadejte svoje jméno a e-mail

Všechna práva vyhrazena
Affiliate programm