alt logo
  prázdný košík
ZÁKAZNICKÁ LINKA telefon

Xanax Prodej

Xanax Prodej

Co je Xanax

Xanax obsahuje léčivo alprazolam, které patří do skupiny léků nazývaných benzodiazepiny. Alprazolam odstraňuje neklid a úzkost, má uvolňující a uklidňující účinek.

Xanax je určen k léčbě následujících stavů:

 • úzkostné stavy
 • deprese

Užívá se v tabletách, bezpečné užívání nesmí být dlouhodobé (maximálně tři Čtvrtě roku), protože je návykový. Patří mezi benzodiazepiny. Jeho účinnou látkou je alprazolam. Při vysokém dávkování působí i proti depresím.

 • Xanax Prodej 1 mg
Zboží Dávka Množství Bonus Cena Objednat
xanax 1mg 30 Tablet Kč 4709.76
xanax 1mg 60 Tablet Kč 6904.08
xanax 1mg 90 Tablet Kč 8723.76
xanax 1mg 120 Tablet Kč 10650.48
xanax 1mg 180 Tablet Kč 13460.28
xanax 1mg 270 Tablet Kč 17875.68
xanax 1mg 360 Tablet Kč 22023.48

Xanax v lidském těle

Při úzkostných stavech symptomy vyskytující se u pacientů zahrnují úzkost, napětí, agitovanost, nespavost, obavy, podrážděnost a / nebo vegetativní hyperaktivitu, která se může projevovat různými somatickými obtížemi. U pacientů se mohou současně symptomy úzkosti spojovat s depresí. U těchto pacientů je oslabená odvaha nebo úplná ztráta zájmu a radosti. Obvykle jsou také přítomny úzkostné symptomy, agitovanost a nespavost. Další symptomy zahrnují nechutenství, změny hmotnosti, somatické obtíže, kognitivní poruchy, ztrátu energie, ztrátu pozitivního vztahu k sobě samému, poruchy citů, myšlenky na smrt a sebevražedné tendence. Úzkost i úzkost spojená s depresí mohou být spojeny s jinými poruchami včetně chronické fáze alkoholové abstinence, organických a funkčních onemocnění, především gastrointestinálních, kardiovaskulárních nebo kožních poruch.

Dávkování Xanaxu

Léčba má začít nejnižší doporučenou dávkou. Nejvyšší doporučená dávka se nesmí překročit.

Optimální dávka Xanax musí být stanovena individuálně podle závažnosti symptomů a individuální odpovědi pacienta. Obvyklá denní dávka je dostatečná pro většinu pacientů. U pacientů vyžadujících vyšší dávkování, se dávka musí zvyšovat opatrně, aby se předešlo nežádoucím účinkům. Pokud je třeba zvýšit dávku, má se zvýšit nejprve večerní dávka před denním dávkováním.

Obecně pacienti dříve neléčení psychotropními léky budou potřebovat nižší dávky než ti, kteří již byli léčeni trankvilizéry, antidepresivy nebo hypnotiky nebo pacienti s anamnézou chronického alkoholového abúzu.

Doporučuje se dodržovat obecné pravidlo podávání nejnižší účinné dávky, zvláště u starších nebo oslabených pacientů, aby se předešlo vzniku nadměrné sedace nebo ataxie. Stav pacientů se musí pravidelně sledovat a dávka se musí upravovat podle jejich potřeby. Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, dávka se musí snížit.

Nežádoucí účinky léku Xanax

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky u pacientů s úzkostí jsou ospalost a zmámenost nebo závratě.

 1. Ospalost a zmámenost nebo závratě,
 2. Bolest hlavy, třes, změny tělesné hmotnosti,
 3. Poruchy paměti/amnézie, poruchy soustředění, zmatenost,
 4. Poruchy koordinace pohybů a vegetativní projevy,
 5. Rozmazané vidění přecitlivělost, podrážděnost,
 6. Zlost, agresivní nebo nepřátelské chování, zažívací potíže.
 7. Zvýšená agitace (neklid), nervozita, úzkost, nespavost, dystonie (svalová křeč),
 8. únava, ataxie (porucha koordinace pohybů), svalová ochablost, poruchy hybnosti,
 9. Epilepsie, poruchy řeči, poruchy paměti, známky paranoie, depersonalizace (odosobnění),
 10. Halucinace, porucha funkce jater, alergické reakce, sexuální dysfunkce,
 11. Poruchy menstruace a ovulace,
 12. Gynekomastie (vývin poprsí u mužů v důsledku hormonálních poruch)

Kontraindikace

Trpíte-li onemocněním myasthenia gravis (onemocnění charakterizované výraznou svalovou slabostí)

Jestliže jste přecitlivělý/á na benzodiazepiny nebo některou z dalších látek obsažených v přípravku

Trpíte-li těžkou dechovou nedostatečností

Trpíte-li syndromem spánkové apnoe (zástava dechu ve spánku)

Trpíte-li těžkou jaterní nedostatečností

Trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin

Trpíte-li akutním glaukomem (zeleným zákalem) s uzavřeným úhlem

Trpíte-li těžkými depresemi nebo sebevražednými sklony

Přípravek Xanax není určen pro použití u pacientů mladších 18 let.

Cena Xanaxu

XANAX 0,25 mg: bílé, eliptické, oválné půlené tablety s nápisem Upjohn 29

Velikost balení: 30 nebo 100 tablet.

XANAX 0,5 mg: růžové, eliptické, oválné půlené tablety s nápisem Upjohn 55

Velikost balení: 30 nebo 100 tablet.

XANAX 1 mg: světle fialové, oválné tablety, na jedné straně s půlící rýhou, na druhé označení Upjohn 90

Velikost balení: 30 nebo 100 tablet.

XANAX 2 mg: bílé, ploché, obdélníkové tablety, na jedné straně označené (U94), na druhé s půlící rýhou

Velikost balení: 50 tablet.

Jak přípravek Xanax uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě 15-30°C.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

doprava výhody generická viagra sleva sleva

Bezpečnost

Způsoby dopravy

deutsche post
ups
royal mail
poste italiane

Způsoby platby

Mastercard
Visa
American Express
Bankovní převod

Zpravodajství e-mailem

Zadejte svoje jméno a e-mail

Všechna práva vyhrazena
Affiliate programm